Kommuneundersøking 2024

KS vil ha utført en spørreundersøkelse om klimatilpasning i kommunene for å sammenlikne endring i utfordringer og arbeidet til kommunene med tidligere undersøkelser i 2018 og 2021. Dette blir da den tredje undersøkelsen som gir en unik tidsserie om lokalt klimatilpasningsarbeid. Undersøkelsen dreier seg om kommunene sitt syn på og arbeidet med klimatilpassing, i tillegg til barrierer for arbeidet og hvordan de bli påvirket av konsekvensene av klimaendringer.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6671
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar