Har vi glemt tørkesommeren 2018?

Kronikk
Id:
Juni 2024
Utgjevar:
Nationen.no
Tidsskrift:
Nationen, fagleg snakka

Etter en tørr og varm mai kom endelig nedbøren, i form av kraftige skyll mange steder i landet, men hva om regnet hadde uteblitt?

I kronikken, basert på årets nasjonale spørreundersøkelse om status i kommunenes arbeid med klimatilpasning, stiller Bror Tanberg og Carlo Aall spørsmålet om kommunene alt har glemt tørkesommeren 2018?