Evaluering av Jenter og teknologi

Vestlandsforsking skal på oppdrag fra Bufdir, avdeling for kunnskapsstyring, evaluere tiltaket Jenter og teknologi i regi av NHO og NITO. Målet for evalueringen er å gi kunnskap om hvorvidt og på  hvilken måte, Jenter og teknologi har betydning for å øke andelen av jenter som søker  teknologiutdanninger, hvordan målgruppen for tiltaket opplever og vurderer tiltaket, og hvilke elementer av innsatsen som har hatt størst betydning samt kunnskap om hvorvidt denne type tiltak er egnet til å få flere unge til å velge kjønnsutradisjonelle utdanninger.

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Bufdir, avdeling for kunnskapsstyring
Prosjektnummer:
6560
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Aktuelt: