Å få fleire jenter til å velje teknologifag, er ditt og mitt ansvar

Kronikk
Id:
Februar 2022
Utgjevar:
sognavis.no

Teknologifaga skrik etter fleire jenter. Det same gjer arbeidsgjevarar innan IT – og slik har det vore lenge både i Norge og andre «likestilte» naboland. Ny forsking har gitt oss svar på kva som kan hjelpe.