Imperativet med lav karbon: Destinasjonsstyring ved hurtige klimaendringer

Av:
Artikkel
Id:
July 2020
Utgjevar:
SAGE Journals
Tidsskrift:
Journal of Travel Research

For å holde seg innenfor akseptable grensene for negative konsekvenser av global oppvarming, må verden innen 30 år avkarbonisere økonomien. Dette medfører en betydelig utfordring for reiselivssektoren. Så langt har oppmerksomheten vært enkeltvis rettet mot deler av reiselivet – som luftfart, overnatting og aktiviteter - for å redusere utslipp, og da mest gjennom å planlegge for å ta i bruk teknologi en gang i fremtiden. Parisavtalen krever imidlertid øyeblikkelig handling og betydelig fremgang fra år til år. Denne artikkelen diskuterer måter å styre destinasjoner ut fra et nytt lav-karbon prinsipp som går ut over å håpe at fremtidige teknologiske løsninger vil gjøre jobben. Artikkelen analyserer utfordringer, inkludert økonomisk levedyktighet og resiliens, som også har fått betydning i lys av COVID-19-pandemien, og utforsker muligheter for bedre lønnsomhet for destinasjoner når målet om null-utslipp samtidig må nås.