Diskusjonen om bærekraftig by-reiseliv bør dreie seg om mer enn "overtourism"

Av:
Artikkel
Id:
05.08.2019
Utgjevar:
MDPI
Tidsskrift:
Sustainability

Tidsskriftet Sustainability har tidligere publisert spesialnummer om bærekraftig turisme og om bærekraftige byer (begge i 2014). Dette spesialnummeret - fra 2019 - presenterer nyere innsikt fra å kombinere de to forskningstemaene. Spesialnummeret viser at det er en faglig enighet om tre hovedutfordringer som bærekraftig byturisme står overfor. For det første, med hensyn til sosial bærekraft, er det spenningen mellom livskvaliteten for innbyggerne på forskjellige måter og utviklingen av byer til fordel for turistnæringen. For det andre, med hensyn til lokale miljømessige bærekraften, er det spenningen mellom innbyggerne og deres ønske om gode lokale miljøstandarder og besøke turister som skaper en rekke overturisme-relaterte lokale miljøproblemer. For det tredje, med hensyn til global miljømessig bærekraft, er det en kombinert utfordringene som hittil har fått mindre oppmerksomhet, men som åpenbart vil bli avgjørende i årene som kommer: Den doble klimarisikoen utløst av et klima i endring og en mer ambisiøs klimapolitikk i årene som kommer.