En sosio-psykologisk konseptualisering av overturisme

Av:
Artikkel
Id:
September 2020
Utgjevar:
Elsevier
Tidsskrift:
Annals of Tourism Research

Problemer knyttet til overturisme har fått mye oppmerksomhet i media etter hvert som spenninger knyttet til sosiale, økonomiske og miljømessige endringer har økt på mange destinasjoner de senere årene. Mens protester mot turister og utvikling av turisme har eksistert i flere tiår, er disse nå ofte mer organisert, uttalt og politisk innrettet. Som et fenomen assosiert med innbyggernes negative syn på turismeutviklingsresultater, er sosio-psykologiske forestillinger om overturisme så langt ikke diskutert tilstrekkelig i litteraturen. Denne artikkelen oppsummeres den historiske bakgrunnen for overturisme og innbyggernes holdninger til turisme, for deretter å diskutere sosialpsykologiske teorier knyttet til det å reise til nye steder for å forklare negative holdninger til turisme.