Smart City Hospitality Framework: Opprette et grunnlag for samarbeid og refleksjoner om overtourisme som støtter destinasjonsdesign

Av:
Artikkel
Id:
September 2019
Utgjevar:
Elsevier
Tidsskrift:
Journal of Destination Marketing & Management

Denne artikkelen introduserer rammeverket “Smart City Hospitality”, som kan tjene som grunnlaget for en ny tilnærming til styring av byturisme og hvordan håndtere problemer knyttet til overturisme. Rammeverket består i hovedsak av et strategispill som er utformet for at deltakerne skal reflektere om viktigheten av samarbeid mellom reiselivet og andre lokale aktører (inklusive innbyggerne generelt), og hvordan ulike sider ved reiselivsutviklingen – som attraktivitet, lønnsomhet, turistvolum, lokal sosial aksept av turisme og miljøbelastninger fra reiselivet – henger sammen.