Ragnhild Freng
Dale
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
01.12.2018

Ragnhild Freng Dale er sosialantropolog med særlig interesse i energi, klimaomstilling og hvordan lokalsamfunn påvirkes av klima og samfunnsstrukturer. Hun har utdannelsen sin fra Storbritannia og Norge, og disputerte for doktorgraden ved University of Cambridge i februar 2019. Avhandlingen fokuserer på fremtidsfortellinger knyttet til olje og gass i Nord-Norge og Sápmi, samt hvordan industriutbygginger oppleves og forstås på et lokalt plan i Hammerfest, Nord-Norges første og så langt eneste petroleumsby.

Ragnhild har bakgrunn fra scenekunst både som utøver og forsker, og har undersøkt kunstens rolle i samfunnet gjennom arbeid som kunstnerisk aktør, kritiker, konsulent og researcher på ulike prosjekt i Norden og Europa. I 2016/17 var hun researcher og regiassistent for iscenesettelsen av Århundrets Rettssak av Morten Traavik, som vant Kritikerprisen for teater samme år. Hun er medlem av Norsk kritikerlag, medstifter og redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst, og skriver jevnlig for blant annet scenekunst.no, Periskop og Norsk Shakespearetidsskrift.

I tillegg er Ragnhild en aktiv samfunnsdebattant, og har vunnet flere priser for formidling og engasjement. 

Prosjekt: