Transform – local transformation towards a low emission society

Prosjektaktivitet

Målet med spillet

Klimaforskningen er entydig: menneskelige utslipp av CO2 har ført til at den globale gjennomsnittstemperaturen øker, og for å unngå farlige klimaendringer som flod, tørke, og stigende havnivå, må temperaturen begrenses så mye som mulig. Gjennom Paris-avtalen har verdens land blitt enige om å redusere oppvarmingen til godt under 2°C, og så nært 1.5°C som mulig. Verdens utslipp må halveres innen 2030. Alle land, alle kommuner, alle husholdninger må ta sin del av denne dugnaden.

I TRANSFORM er du en del av kommunens styringsgruppe, og din jobb er å sørge for at din kommune lykkes med reduksjonen, gjennom å tilrettelegge for at lokale husholdninger kan redusere sitt karbonavtrykk. Du kan velge mellom en rekke ulike politiske tiltak, men for å gjennomføre dem må du først få politisk støtte fra dine medspillere gjennom diskusjoner og prioriteringer. Sammen må dere vurdere effekten av kjente tiltak, hvilke endringer som er mulig, og sørge for endring for å lykkes med målet om utslippsreduksjon.

Samtidig som dere samarbeider, må dere holde et øye med hvordan avgjørelsene påvirker innbyggernes hverdagsliv. Endring ønskes ikke alltid velkommen, og innbyggerne kan komme til å motsette seg eller protestere mot tiltak. Derfor må de store endringene som kreves gjennomføres også med tanke på hvordan det slår ut i samfunnet.