Tekstallianse: bærekraft i kulturproduksjon med fokus på litteraturfestivaler

Tekstallianse har startet et samarbeid med LitfestBergen og Nordisk Hus på Færøyene som skal handle om kulturproduksjon og grønn omstilling, og i forbindelse med LitfestBergen i februar 2022 vil Tekstallianse arrangere en samtale som dreier seg om digital distribusjon av litteratur og litterære samtaler, og hvordan dette påvirker den kunstneriske prosessen og utvekslingen for forfatterne. I den anledning har Tekstallianse lyst til å lansere en spørreundersøkelse som henter inn data knyttet til bærekraft i kulturproduksjon med fokus på litteraturfestivaler, og så ønsker Tekstallianse å benytte samme undersøkelse i forbindelse med andre festivaler som Litteraturfestivalen på Lillehammer, Kapittel i Stavanger, Bjørnsonfestivalen, Litteratursymposiet i Odda og God natt, Oslo med flere. Det er enighet mellom Vestlandsforsking og Tekstallianse om at det skal designes spørreundersøkelse om ‘kulturproduksjon og grønn omstilling’. Det ble konkretisert til: ‘Digitale samtaler under festivalen’. Vestlandsforsking skal i prosjektet bidra med følgende:

- Bidra med å designe en digitalundersøkelse i form av spørreskjema

- Innspill til spørsmål og formulering i samarbeid med Tekstallianse

- Opprette et elektronisk spørreskjema

- Opprette dokumenter som trengs til NSD (informasjonsskriv, spørreskjema)

- Søke godkjenning hos NSD

- Datainnsamling i samarbeid med Tekstallianse (koordinering av innsamlingen for eksempel

gjennom Survey monkey).

- Bistå med dataanalyse innenfor prosjektets rammer.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Tekstilallianse
Prosjektnummer:
6606
Prosjektleiar:
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Klima og Miljø