Gilda
Seddighi
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
2018

Gilda Seddighi har doktorgrad med avhandlingen "Politicization of grievable lives in Iranian Facebook pages” (2017) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun har vært tilknyttet både Institutt for informasjon og medievitenskap og Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB. Hun har mastergrad i Gender and Development studies ved UiB(2009). Gilda har også erfaring fra veiledning av studenter på bachelornivå og undervisning på både bachelor- og masternivå.

Gildas forskningsinteresse er omkring informasjons- og kommunikasjonsteknologi, publikumsforskning, meningskonstruksjon, kjønn, identitet og sivilsamfunn. Hun er interessert i "empowerment" som metode, hvor målet er å bidra til et inkluderende og demokratisk samfunn ved å synliggjøre marginaliserte stemmer i et samfunn, som stadig blir mer bundet til informasjons- og teknologiutvikling.