Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskriminering

Prosjektet skal kartlegge bruk og planer for bruk av kunstig intelligens (KI) i offentlig sektor, risiko for diskriminering i det offentliges bruk av KI, og praksis for forebygging av diskriminering ved bruk av KI. Prosjektet skal innhente innsikt gjennom en spørreundersøkelse som skal kartlegge KI-prosjekter i det offentlige, i tillegg til å gjennomføre kvalitative intervjuer med nøkkelpersoner i offentlige virksomheter som har særlig fokus på integreringen av kunstig intelligens i sin virksomhet. Prosjektet vil ha kontakt med viktige fagmiljøer innen KI-sektoren på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Prosjektleiar er Rudolf Andersen, Rambøll Management Consulting

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Barne- ungdoms- og familiedepartementet
I samarbeid med:
Rabøll Management Consulting
Prosjektnummer:
6603
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar