Dataspill kan hjelpe unge med å takle usikkerheten i livet

Kronikk
Id:
Desember 2021
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Dataspill kan bety mye for sårbare ungdommer, særlig de som bor for seg selv, og kan styrke både vennskap, tilhørighet og mestring. Ikke engang å sitte oppe om natten, er nødvendigvis bare dumt.