En inkluderende møteplass for dataspill

I dette prosjektet fokuserer vi på hvordan ungdommer med innvandrerbakgrunn regulerer dataspill gjennom fremvoksende trendmøteplasser for dataspill, og hvordan disse møteplassene kan bidra til forebygging og håndtering av dataspillproblemspill. Vi bygger videre på det kunnskapsgrunnlaget, nettverket og samarbeidet med støtteaktører som casestudien «unge menn uten foreldre i Norge» har dannet. Stadig flere møteplasser etableres, og blir ofte introdusert som en inkluderende plass for spill interesserte som mangler fritidstilbud. Dette prosjektet vil kartlegge hvordan møteplasser oppleves av ungdommer med innvandrerbakgrunn. Prosjektet vil komme med forslag om hvordan disse møteplasser kan bidra med støtte og forebygging av problemspilling for ungdommer med innvandrerbakgrunn, som faller mellom «to stoler» og at deres behov for håndtering av dataspill går under radaren.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
Prosjektnummer:
6616
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):