Kartlegging av behov for digitale ferdigheter blant unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning.

Arbeidsmarkedet har i økende grad blitt påvirket av digitalisering og automatisering. Dette forårsaker endring i arbeidsliv og arbeidsferdigheter, og vil ha en innvirkning på unge fra vanskeligstilte og marginaliserte bakgrunn, spesielt de som står utenfor er arbeid, opplæring og utdanning (NEET). Studien undersøker behovet for digitale ferdigheter for å komme ut av NEET-situasjoner. Dette vil undersøkes fra støtte aktørenes perspektiv. Vi legger til rette for samproduksjon av kunnskap samlet inn av en bred sammensatt referansegruppe fra ideelle organisasjoner, interkommunale regionråd, NAV, kommuner, private virksomheter som alle jobber med unge som står utenfor arbeid, opplæring og utdanning. Prosjektet skal gjennomføres som et samarbeid mellom Vestlandsforsking, NAV Sunnfjord, Bergen kommune - Mulighetssenteret for Ungdom og JobLoop AS

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestland
Prosjektnummer:
6623
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Aktuelt:
  • laptopp og hender

    Å være mykje på skjerm er ingen garanti for at ungdom finn vegen på Nav sine nettsider. Det viser ein ny studie av digitale ferdigheiter blant ungdom utanfor arbeid, opplæring og utdanning. – Visse grupper er meir sårbare enn andre i digitaliseringsprosessen samfunnet vårt går gjennom, seier Gilda Seddighi.