Integrering gjennom utdanning, opplæring og arbeid. InFlow24 karriereveiledningsverktøy for innvandrere

Foredrag
Id:
Desember 2021

Oppsummering av funn fra dialogmøter med karriereveiledere