Integrering gjennom utdanning, opplæring og arbeid. InFlow24 karriereveiledningsverktøy for innvandrere

CXS Nordic AS har siden 2004 utviklet InFlow24 (tidligere VIP24) som er et karriereveiledningsverktøy, med fokus på styrker og ressurser, verdier, interesser, personlige preferanser og friskfaktorer i eget liv. InFlow24 er bygget på en digital nettbasert plattform, og har i tillegg ulike papirbaserte varianter av de digitale kartleggingsmodulene. I tillegg en bildebasert interesseprofil, et ikke-digitalisert produkt. Hovedmål for forprosjektet er å videreutvikle karriereveiledningsverktøyet InFlow24 til markedets ledende digitale samtale- og refleksjonsverktøy for innvandrere som ankommer nytt hjemland.

Prosjektet sin leiar er Kjell Helge Kleppestø, Vestland fylkeskommune

Meir om InFlow24

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forregion Vestland
I samarbeid med:
CXS Nordic AS
Prosjektnummer:
6591
Prosjektleiar:
Seniorforskar