Fredrik Moltu
Johnsen
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
01.10.2021

Fredrik Moltu Johnsen har graden Ph. d. i planlegging frå Aalborg Universitet. Han er ekspert på berekraftanalysar tufta på livsløpsvurderingar (LCA) og andre verdikjedebaserte metodar.

Prosjekt: