Anna Maria
Urbaniak-Brekke
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
01.01.2018

Anna Maria har to master: i internasjonalt reiseliv ved University School of Physical Education og i internasjonale relasjonar ved Adam Mickiewicz University (begge universitet i Poznan, Polen). Ho har ein doktorgrad ved University School of Physical Education. Tittelen på avhandlinga var: «Physical activity of local communities in Poland and Norway – in the context of actions of the local government».

Ho kom til Noreg frå Polen i 2015, og jobba ved Vestlandsforsking som forskar sidan 2018. Tidlegare har Anna Maria jobba med å organisere og selje turar til Noreg for polske turistar, og har mellom anna jobba på museum og i hotellbransjen. Anna Maria gjennomføre dei siste åra kurs i økonomistyring og regnskap, og prosjektledelse.

Forskingsinteressene er friluftsliv, kultur og reiseliv, internasjonalt reiseliv og fysisk aktivitet, kvantitativ forsking og prosjektadministrering.
Ved instituttet arbeider ho med utvikling av reiselivet basert på kultur, fysisk aktivitet og friluftsliv i regionen.

I 2019 hadde ho ansvar for EU-nettverket for Sogn og Fjordane og for å gi forskarstøtte i EU-finansierte forskingsprosjekt.

Publikasjonar: