Leiing og styre

Administrasjonen

Anne Karin Hamre, direktør (e-post: akh@vestforsk.no, tlf: 979 86 511)

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

 

Leiargruppa

Anne Karin Hamre, direktør

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar - klima og miljø

Hilde G. Corneliussen, forskingsleiar - teknologi og samfunn

Halvor Dannevig, forskingsleiar - klima og miljø

Torunn G. Hønsi, gruppeleiar - teknologi og samfunn

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

 

Styret

Vestlandsforsking har eit styre på sju medlemmer. Seks av medlemmene blir oppnemnde av Vestland fylkeskommune og ein, av dei tilsette ved Vestlandsforsking.

VF styret
Vestlandsforsking styret 2023

Styremedlemmer

Silja Ekeland Bjørkly (fylkespolitikar - Bergen), leiar

Erik Kyrkjebø (Høgskulen på Vestlandet - Sogndal), nestleiar

Arve Sandal (bakgrunn frå strategi, media og kommunikasjon - Førde)

Synnøve Aabrekk (Visit Sørlandet - Kristiansand)

Tone Fløtten (Forskningsstiftelsen Fafo - Oslo)

Petter Sortland (ordførar - Høyanger)

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking - Hafslo)

 

Varamedlemmer

Svein Ove Slinde, Gaupne

Kathrin Jakobsen, Bergen

Senea Sabanovic, Sogndal

Iselin Marstrander, Bodø

Torbjørn Selseng (for Hilde G. Corneliussen), Sogndal