Leiing og styre

Administrasjon

Anders-Johan Almås, direktør, e-post: aja@vestforsk.no, tlf: 95709903

Silje Vatlestad, økonomirådgjevar

Monica Brugrand, HR-konsulent

Leiargruppa

Anders-Johan Almås, direktør

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar miljø

Ivar Petter Grøtte, forskingsleiar

Halvor Dannevig, forskingsleiar

Torkjel Solbraa, gruppeleiar teksam

Silje Vatlestad, økonomirådgjevar

Styret

Vestlandsforsking har eit styre på sju medlemmer. Fem av medlemmene blir oppnemnde av Sogn og Fjordane fylkeskommune, ein av Norges Forskingsråd og dei tilsette vel ein representant til styret.

Styremedlemer

Trude Brosvik, leiar

Nils P. Støyva, nestleiar

Yngve Hallèn

Solveig Willis

Arve Sandal

Oddgeir Osland

Svein Ølnes

Varamedlemer

Sigurd Reksnes

Marit Tennø

Svein Ove Slinde

Erik Kyrkjebø

Olaug Hana Nesheim

Benedicte Carlsen (for Oddgeir Osland)

Hilde Corneliussen (for Svein Ølnes)