Leiing og styre

Administrasjonen

Anne Karin Hamre, direktør (e-post: akh@vestforsk.no, tlf: 979 86 511)

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

 

Leiargruppa

Anne Karin Hamre, direktør

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar - klima og miljø

Hilde G. Corneliussen, forskingsleiar - teknologi og samfunn

Halvor Dannevig, forskingsleiar - klima og miljø

Torunn G. Hønsi, gruppeleiar - teknologi og samfunn

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

 

Styret

Vestlandsforsking har eit styre på sju medlemmer. Seks av medlemmene blir oppnemnde av Vestland fylkeskommune og ein, av dei tilsette ved Vestlandsforsking.

vaksne folk står oppstilt ved vitensenter-inngang, smiler ivrig
Styret for Vestlandsforsking, 2022

Styremedlemmer

Silja Ekeland Bjørkly (fylkespolitikar - Bergen), leiar

Kristin Rundsveen Bøtun (seniorrådgjevar, Vestland fylkeskommune - Sogndal), nestleiar

Erik Kyrkjebø (Høgskulen på Vestlandet - Sogndal)

Arve Sandal (bakgrunn frå strategi, media og kommunikasjon - Førde)

Synnøve Aabrekk (Visit Sørlandet - Kristiansand)

Tone Fløtten (Forskningsstiftelsen Fafo - Oslo)

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking - Hafslo)

 

Varamedlemmer

Petter Sortland, Høyanger

Svein Ove Slinde, Gaupne

Kathrin Jakobsen, Bergen

Senea Sabanovic, Sogndal

Iselin Marstrander, Bodø

Torbjørn Selseng (for Hilde G. Corneliussen), Sogndal