Leiing og styre

Administrasjonen

Anne Karin Hamre, direktør (e-post: akh@vestforsk.no, tlf: 979 86 511)

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

Geir Olav Haugen, prosjektøkonom

 

Leiargruppa

Anne Karin Hamre, direktør

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar - klima og miljø

Hilde G. Corneliussen, forskingsleiar - teknologi og samfunn

Halvor Dannevig, forskingsleiar - klima og miljø

Torunn G. Hønsi, gruppeleiar - teknologi og samfunn

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

 

Styret

Vestlandsforsking har eit styre på sju medlemmer. Seks av medlemmene blir oppnemnde av Vestland fylkeskommune og ein, av dei tilsette ved Vestlandsforsking.

Styremedlemmer

Silja Ekeland Bjørkly (fylkespolitikar - Bergen), leiar

Sigurd Erlend Reksnes (ordførar Stad kommune - Nordfjordeid), nestleiar

VF-styret 2024
Styret ved Vestlandsforsking 2024

Tone Fløtten (Forskningsstiftelsen Fafo - Oslo)

Anders Waage Nilsen (COWI-Norway - Bergen)

Erik Kyrkjebø (Høgskulen på Vestlandet - Sogndal)

Åslaug Krogsæter (Nordfjordeid)

Hilde G. Corneliussen (Vestlandsforsking - Hafslo)

 

Varamedlemmer

Petter Sortland, Høyanger

Beate Dybendal Nordvik, Sandane

Ellen-Marie Forsberg, Fredrikstad

Jørn Mortensen, Sogndal

Siri Fahlvik Pettersen, Fedje

Øyvind Heimset Larsen (for Hilde G. Corneliussen), Sogndal