Monica
Brugrand
tilsett
Stillingstittel:
HR-ansvarleg(1076)
Telefon:
Tilsett:
01.04.2019

Monica har utdanning innanfor bank og finans gjennom bankakademiet/BI, samt økonomi og administrasjon frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Ho har erfaring som kundekonsulent i personkundemarkedet i Sparebanken Vest. Butikkmedarbeidar og dagleg leiar for tidligare Brugrand’s AS og var ein kort periode innom Nav Økonomi på Leikanger. Før ho starta hjå Vestlandsforsking har ho arbeidd som HR-leiar ved Avery Dennison NTP AS i Gaupne.

Monica jobbar med løn og personal i tillegg til arkiv, publikasjonar og årsmelding. Andre arbeidsoppgåver er å vedlikehalde og utvikle system og rutiner som VF nyttar i organisasjonen.