Silje
Vatlestad
tilsett
Stillingstittel:
Økonomiansvarleg
Akademisk tittel:
Master
Telefon:
Tilsett:
01.04.2019

Silje er utdanna siviløkonom, med bachelorgrad frå HVL og mastergrad frå NHH. Ho er fødd og oppvaksen i Sogndal og flytta attende etter endt utdanning. Silje har erfaring frå rekneskapsfirmaet Azets Insight AS i Sogndal, der ho arbeida i tre år.

Silje har ansvar for økonomi og rekneskap for Vestlandsforsking, og jobbar i tillegg med økonomistyring av prosjekta.