Anne Karin
Hamre
tilsett
Stillingstittel:
Direktør
Telefon:
Tilsett:
01.01.2022

Anne Karin er cand.polit, med hovudfag i administrasjons- og organisasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen. Ho har bakgrunn som ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og var fylkesmann i Sogn og Fjordane frå 2011 til 2018. Tidlegare har ho arbeidd som assisterande fylkesmann, administrasjonssjef og rådgjevar. Anne Karin har òg arbeidd ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og som journalist i ulike medium.

I åra 2015 til 2018 var Anne Karin styreleiar for Veterinærinstituttet. Ho har tidlegare leidd nasjonale råd og utval. I 2022 gjekk ho inn i styret for Helse Vest RHF, og i 2024 i Noregs forskingsråd sitt porteføljestyre for innovasjon. Ho er òg fast møtande varamedlem i styret for stiftinga Marheim, styreleiar for FOKUS-institutta (dei regionale forskingsinstitutta), styremedlem i Sogn Utvikling AS og styremedlem i Initiativ Vest, ei tankesmie som skal bidra til samfunnsutvikling på Vestlandet.