Koordinering av Norsk senter for berekraftig klimatilpassing (Noradapt)

Noradapt eller Norsk senter for berekraftig klimatilpassing blei etablert ved årsskiftet 2018/2019. Vestlandsforsking driv senteret, som består av åtte partnarinstitusjonar. Kvar av dei er representerte i senteret si leiargruppe.

Les meir på Noradapt si nettside

På denne sida presenterer vi aktivitetar Noradapt finansierer ut over dei ordinære forskingsprosjekta. Dette gjeld mellom anna foredrag, publisering av vitskaplege artiklar og felles seminar og konferansar.

I media:

 Artikkel: Når 1,5 gradersmålet er utenfor rekkevidde, må Norge tilpasse seg

Start date:
Id:
6516
Project lead:
Project staff:
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
News:
  • Foto Technoport 2020

    Noradapt, a national research centre for climate change adaptation led by Western Norway Research Institute, was intended to contribute to this year's Technoport conference. The event brings more than 700 participants together to address how deep technology can help us build a more climate resilient society. Unfortunately, the conference was cancelled to prevent the spread of the corona virus in Norway.

  • Menneske saman i konferanserom

    Climate change makes it more difficult to grow food in large parts of the world, forcing farmers to adapt to new weather patterns. This is a common case for the Development Fund and Noradapt, as a recent meeting test with Vestlandsforsking to become better acquainted and consider future cooperation.