• Kompetansemeklarane ved Vf

  Vestlandsforsking har nyleg signert to viktige samarbeidsavtalar med Vestland fylkeskommune: Ein treårig samarbeidsavtale der vi skal bidra med forsking og utviklingsarbeid for å nå måla i regional plan for innovasjon og verdiskaping, og ein samarbeidsavtale om satsinga FORREGION om å mobilisere til meir forsking i næringslivet.

 • VF-styret 2024

  Styret for Vestlandsforsking var samla til sitt første styremøte og styreseminar i Sogndal 14. mars. Styreleiar er Silja Ekeland Bjørkly (til venstre).

 • hundekøyring svalbard

  Reiselivsnæringa på Svalbard kan gå ei lys framtid i møte, sjølv om klimaendringar, strengare regelverk og tøffare marknad skaper ei rekke utfordringar. Det viser forsking gjort gjennom prosjektet «Berekraftig turisme på Svalbard - ein balansekunst», som undersøker nettopp korleis reiselivsnæringa kan skape nye og berekraftige løysingar i møte med ei ny verkelegheit.

 • M. Simonsen

  Torsdag i førre veke fekk vi den sørgjelege og ufattelege bodskapen om at Morten Simonsen heilt uventa hadde gått bort.

 • Rindabotn - Kyrre Groven

  Framtida til skiområdet Hodlekve skal utformast, og gjennom eit nytt, europeisk forskingsprosjekt leia av Vestlandsforsking, skal forskarane studere korleis Sogndal kommune inviterer innbyggarar med i prosessen. – Prosjektet handlar om å jobbe med naturbaserte løysingar på ein måte som gjer at fleire får stemma si høyrt. Vi skal òg utvikle ein metode som kan handtere interessekonflikt på ein konstruktiv måte, seier prosjektleiar Irmelin Gram-Hanssen.

 • VF direktør

  Dei fem regionale, samfunnsvitskaplege forskingsinstitutta går saman om å få på plass retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i forsking. – Utviklinga har gått utruleg raskt, og mange forskarar var tidleg ute, seier direktør Anne Karin Hamre ved Vestlandsforsking.

Nye publikasjonar