Klimasårbarhetsanalyse for Troms

Prosjektet skal kartlegge mulige konsekvenser av klimaendringene for Troms fylke frem mot år 2050 og 2100, og identifisere spesielt sårbare områder for terrestriske, akvatiske og marine økosystemtjenester. Videre skal prosjektet identifisere mulige konsekvenser av klimaendringer, og hvordan det kan påvirke næringslivet og tjenesteproduksjonen, og utøvelse av lovpålagte oppgaver for det offentlige og andre tjenesteytere i regionen. Til sist skal prosjektet gi en oversikt over hvordan kommunene i Troms organisatorisk er forberedt på klimaendringer. 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Troms fylkeskommune
I samarbeid med:
Norlandsforskning
Prosjektnummer:
6686
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar