Politisk diskurs og klimaendringer

Av:
Notat
Id:
notat 2006-12

Notatet inneholder prøveforelesning og presentasjon for graden dr.polit ved NTNU 21. juni 2006, og en kronikk i Aftenposten 28. juni som alle sammen baserer seg på avhandlingen ” Political Discourse and Climate Change: The Challenge of Reconciling Scale of Impact with Level of Governance”.