Kronikk
Id:
juni 2021
Utgjevar:
Nationen.no

At klimakrisa krev kraftfull handling, er i ferd med å gå opp for oss. Å innsjå at tap av naturmangfald er eit like stort trugsmål, sit lengre inne.