Foredrag

Seniorforskar Carlo Aall innleia om det klimapolitiske bakteppet for diskusjonen om vindkraft på eit seminar om vindindustri og nasjonal ramme for vindkraft på land. Seminaret blei arrangert av Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane.