Hanna Nyborg
Storm
tidlegare tilsett
Telefon:
Tilsett:
Start 2007 - End 01.09.2008

Hanna har en mastergrad i Økonomi og ressursforvaltning fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (tidligere Norges landbrukshøyskole). Fordypningen har vært en tverrfaglig kombinasjon av økonomiske og naturvitenskaplige emner. Hun har blant annet studert miljø- og ressursøkonomi, naturbasert reiseliv, landbrukspolitikk, miljøledelse og miljøregnskap. I tillegg har hun en naturvitenskaplig fordypning innen økologi, natur- og viltforvaltning. Hun skrev masteroppgave om produktutvikling og verdiskaping av rypejakt med vekt på jegeres preferanser og holdninger i forhold til produkt og forvaltningstiltak, samt forholdet mellom grunneiers inntjening og satsning på produktutvikling og forvaltning.

Hanna har jobbet ved Vestlandsforsking siden 2007. Hovedfeltene hennes er lokal miljø- og klimapolitikk og bærekraftig reiseliv.

 

Publikasjonar:
Prosjekt: