Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpasning

Notat
Id:
2012-3

En utredning laget av Vestlandsforsking på oppdrag fra KS.