Ansvarsfordeling mellom kommune og stat i arbeidet med klimatilpassing

I prosjektet skal vi avklare ansvarsfordeling mellom stat og kommune innan klimatilpassing med særleg vekt på endringane i plan- og bygningslova og den nye sivilbeskyttelsesloven.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6275
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt: