Ungdom, dataspill, konflikt og regulering fra et familieperspektiv

Denne studien undersøker familiekontekster rundt videospill blant unge i Norge. Studien fokuserer spesielt på hvordan videospill blir forhandlet innen familiekontekster. Et sentralt spørsmål er hvordan dataspill kan komme i konflikt med eller støtte sosiale forhold, daglige rutiner og forpliktelser og hvordan foreldre forhandler og regulerer spill.

Vi vil utforske denne kompleksiteten fra et minoritets-/innvandrerfamilieperspektiv, men også lære av hvordan dette manifesteres i etniske norske familiesituasjoner. Kvalitative metoder skal brukes i den undersøkelsen.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Medietilsynet
I samarbeid med:
Lotteritilsynet
Prosjektnummer:
6481
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar (prosjektengasjert)
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Forskar (permisjon)
Aktuelt: