From helicopter parenting to co-piloting: Models for regulating video gaming among immigrant youth in Norway

Artikkel
Id:
Juni 2019
Utgjevar:
Universitetetsforlaget

Artikkel i Fjordantalogien 2019 av Carol Azungi Dralega, Gilda Seddighi, Hilde G. Corneliussen og Lin Prøitz

Hvordan reguleres og forhandles det rundt ungdoms dataspilling i familier med ikke-vestlig bakgrunn i Norge? Dette er spørsmålet som utforskes i dette kapitlet, som utforsker kilder for konflikt og modeller for konfliktløsning knyttet til dataspill i et familieperspektiv. Et kvalitativt empirisk materiale blir analysert i lys av diskursteori. Funnene viser at de mest harmoniske modellene er de som baserer seg på dialog, tillit og gjensidig deltaking fra ungdom og foreldre.

Bok: Ø. Helgesen, R Glavee-Geo, G. Mustafa, E Nesset og P. Rice (Eds.), Modeller - Fjordantologien 2019 (223-241)