Status og muligheter ved bruk av skadedata i arbeid med klimatilpasning

På oppdrag fra Miljødirektoratet skal Vestlandsforsking lage en oversikt over relevante data og kilder som gjelder omfang og størrelse av naturskade og en oppsummering av bruk og behov knyttet til bruk av disse datane knyttet opp mot arbeidet med å tilpasse samfunnet til forventede klimaendringer.

Det skal bl.a. gjennomføres intervju med tre kommuner (Stavanger, Bærum og Oslo) som har prøvd ut bruken av skadedata fra forsikringsnæringen i faktiske planleggings- og beslutningsprosesser. Disse erfaringene vil bli sett i sammenheng med et tidligere omfattende forsøk gjort på oppdrag av Finans Norge der i alt 10 kommuner fikk tilgang til slike data, men der kommunene ikke rakk å prøve ut bruken av data i faktiske planleggings- og beslutningsprosesser.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
Prosjektnummer:
6476
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Forskar og kommunikasjonsansvarleg
Aktuelt: