Status og muligheter ved bruk av skadedata i arbeid med klimatilpasning

Rapport
Id:
2017-13

Rapporten gir en oversikt over databaser som er relevant for å vurdere naturskade og klimaendriger, og drøfter erfaringer tre kommuner - Oslo, Stavanger og Bærum - har med å ta i bruk geografisk lokaliserte skadedata fra Finans Norge.