Status og muligheter ved bruk av skadedata i arbeid med klimatilpasning

Rapport
Id:
2017-13

Rapporten gir en oversikt over databaser som er relevant for å vurdere naturskade og klimaendriger, og drøfter erfaringer tre kommuner - Oslo, Stavanger og Bærum - har med å ta i bruk geografisk lokaliserte skadedata fra Finans Norge.

 

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium