Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Utvikling av berekraftige transportløysingar i korridoren

Prosjektet skal kartlegge dei mest vesentlege eksterne faktorane som er avgjerande for miljø- og trafikkpolitikken i NTN-korridoren og om det er muleg å utvikle berekraftige transportløysingar i korridoren. Å formulere prinsipp for berekraft og utvikle og implementere strukturar som kan halde fast samarabeidet i korridoren, er også ein del av prosjektet.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordjyllands Amt
Prosjektnummer:
2245
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar: