Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Eksempler på bærekraftig godstransport

Notat
Id:
2004-9

Rapporten sammenfatter erfaringer fra politikk og praktiske i å gjøre godstransport mer bærekraftig. Avslutningsvis gis det anbefalinger om
hvordan etablere en regional politikk for bærekraftig godstransport.

notat-9-04.pdf (383.1 KB)