Nordisk Transportpolitisk Nettverk: Hvordan utvikle bærekraftige godstransportløsninger?

Rapport
Id:
2004-7

Dette er en sammendragsrapport fra delprosjektet ”Utvikling av bærekraftige transportløsninger i korridoren”. Delprosjektet er utført av forskningsstiftelsen Vestlandsforsking (Sogndal, Norge) på oppdrag fra Nordic Transportpolitical Network (NTN) og er delfinansiert av Interreg IIIB-programmet.

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) er et regionalt transportpolitisk samarbeid mellom 14 skandinaviske regioner og 3 tyske samarbeidsregioner. Deltagere i nettverket er alle regioner som er samlet i en felles transportkorridor, som forbinder den vestlige Skandinavia med de sentraleuropeiske markeder. NTN arbeider for å skape et bedre grunnlag for transportpolitiske beslutninger og for å kvalifisere den regionale transportplanlegging.

Sluttrapporten bygger på en mer omfattende dokumentasjonsrapport.
English version

rapport-7-04.pdf (390.63 KB)