Geopark Sunnhordland - Utvikle kunnskapsgrunnlag for geoparken som eit berekraftig og attraktivt reisemål

UNESCO-statusen for GeoPark Sunnhordland skal bli ein sterk reiskap for berekraftig reiselivsnæring i Sunnhordland, jmfr. andre UNESCO-designerte område. Det skal utviklast aktivitetar spesielt for barnefamiliar basert på den særeigne geoarven (landskapet, geologien, arkeologien, arkitekturen, flora&fauna, matkulturen) som gjev UNESCO Global Geopark-status. Forprosjektet er eit første steg for som å gi indikasjonar på fokusområde i eit hovudprosjekt og gi ei første avklaring på korleis ein bør satse innafor tre forskjellige fokusområde; produkt og tenester, kundar og berekraftig reisemål.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestland
Geopark Sunnhordaland
Prosjektnummer:
6659