Developing a network of actors to stimulate demand for locally produced biodiesel from used cooking oils

Hovedmålet er å bidra til oppnåelse av både EU's biodrivstoffdirektiv og EU's målsetning om 20% erstatning av fossil oljebasert motordrivstoff innen 2020. Dette skal gjøres ved realisering av økt markedsopptak ved: lokal produksjon, distribusjon og bruk av biodiesel i kjøretøy.

Ved å etablere kunnskap om barrierer og strategier for å overvinne barrierene, samt utprøving av lokal produksjon, distribusjon og bruk av biodiesel, skal BioDieNet gi et direkte bidrag til oppnåelse av 2010 Biodrivstoffdirektivets mål. Det forventes at prosjektet bidrar til etablering av nye biodieselprodusenter, biodieselfyllestasjoner og nye brukere av biodiesel. BioDieNet omfatter partnere fra 10 land og inkluderer en biodieselprodusent, en sammenslutning av 1750 fyllstasjoner, kjøretøyflåter, FoU-institutter og 8 lokale energibyråer med nettverk til potensielle produsenter, offentlige og private beslutningstakere, distributører og sluttbrukere.

Startdato:
Sluttdato:
Prosjektnummer:
6066
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar