Håndboka for lokale initiativer for biodiesel fra resirkulert matolje

Notat
Id:
2009-9

Denne håndboka er laget for å formidle grunnleggende kunnskap om produksjon og bruk av biodiesel, samt å stimulere til økt lokal utnyttelse av brukt matolje til biodieselproduksjon.  I håndboka er biodiesel fra brukt matolje beregnet til å kunne erstatte maksimalt 3 % av det totale europeiske dieselforbruk. Potensialet i de 10 BioDieNet-landene (England, Nederland, Portugal, Norge, Bulgaria, Ungarn, Spania, Romania, Italia, og Tyskland) er beregnet til samlet 13 % av totalt biodiesel produsert i EU-25.

Håndboka går igjennom faktorer som produsenter av biodiesel fra brukt matolje bør kjenne til. Dette inkluderer innsamlingssystemene, kvalitets og -standarder, produksjonsanlegg, lovgivning, finansiering og markeder for biodiesel. 

Det presenteres en rekke case-studier fra europeiske land som viser hvordan utfordringene er blitt håndtert.