Malin
Waage
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Telefon:
Tilsett:
25.08.2022

Malin er forskar i kunstig intelligens og ein del av undergruppa stordata og fremvoksande teknologier ved Vestlandsforsking. Malin er opptatt av teknologiutvikling, digitalisering, klimatilpassing, bærekraft og andre dagsaktuelle temaer i samfunnet og i næringsliv. Ho har ei spesiell interesse for korleis KI-løsyingar kan eller blir brukt i praksis, og kva effektar slik teknologi kan ha.

Malin har ei doktorgrad i marin geologi og geofysikk fra UiT Norges arktiske universitet (2019). Der var ho ein del av forskings-senteret CAGE – The Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate, der ho analyserte undervannsdata for å bedre forstå utslepp av naturlige metangasser og klimaendringer. Ved CAGE har ho også vore sentral i utvikling av time-lapse-metodikk (4D) for høg-oppløyselege seismiske data. Før doktorgraden (2013-2015) arbeida ho i selskapet Baker Hughes, der ho var ansvarlig for datainnsamling og overvåkning av boreoperasjoner. Ho har difor ein lang erfaring med innsamling, overvåking og prosessering av store data-mengder.

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9661-9638