Data er ei viktig råvare for næringslivet

Kronikk
Id:
Oktober 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Norske bedrifter sit på ein stor og unytta ressurs: data dei alt har. Ved å sjå med nye auge på eigne data, slik større selskap alt gjer, kan òg mindre bedrifter hauste store gevinstar.