Oversikt over internasjonale sertifiseringsordninger

Notat
Id:
5-2011

Notatet er skrive av Hanna Nyborg Storm i 2008

 

En innføring i ulike internasjonale sertifiseringsordninger på bærekraft i reiselivet.