Halvor
Dannevig
tilsett
Stillingstittel:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
17.08.2011

Halvor har doktograd fra institutt for planlegging ved Universitetet i Aalborg og avhandlingen omhandler agenda-setting og implementering av tilpasning til klimaendringer som et forvaltnings- og politikkfelt i Norge. Han forsker også på sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i arktiske lokalsamfunn. I nordområdene har han særlig fokusert på sårbarhet og tilpasning til endringer i primærnæringene og reiselivet. Halvor har i de senere årene også jobbet spesielt med hvordan klimaendringene påvirker ski- og breturisme i Norge, samt forvaltning av reiselivet på Svalbard i lys av klima- og miljøendringer. Halvor har også ekspertise på deltagingsmetoder og samproduksjon av kunnskap for omstilling til bærekraftige samfunn.

Halvor jobbet også som forsker på CICERO Senter for klimaforskning i Oslo fra 2008 til 2011. Halvor har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Bergen. I masteroppgaven studerte han hvordan bønder i Himalayafjellene i Nepal tilpasset vannforvaltningen til krympende breer og ny teknologi. Halvor har sittet i Forskningsrådets programstyre for Polarforskning, samt vært delegat og nestforman i den Internasjonale arktiske vitenskapskomiteen's arbeidsgruppe for samfunnsvitenskap. Han har ledet, eller vært arbeidspakkeleder i, en rekke større forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU og andre.