Statlige virkemidler for styrking av lokalt miljøvernarbeid

Notat
Id:
2007-5

Utredningen drøfter prinsipper og virkemiddeltilnærminger for hvordan staten kan styrke kommunenes miljøvernarbeid. Utredningen anbefaler tiltak på fire nivå.

Nivå 0: Behovet for å gjenreise den moralske kapitalen gjennom et normativt kampanjeprogram i samarbeid mellom stat og kommune;

Nivå 1: Behovet for å gjenskape den strategiske kunnskapsproduksjonen om vilkår for lokalt arbeidet for bærekraftig utvikling, og behovet for å gjenoppbygge miljøkompetansen lokalt gjennom gjenopprettelse av miljøvernlederstillinger og kompetanseheving i den administrative og politiske delen av kommuneorganisasjonen;

Nivå 2: Potensialet som ligger i å etablere tre nye lokale innsatsområder for partnerskap mellom stat og kommune: (1) energi og klima, (2) bruk og vern og (3) bærekraftig forbruk;

Nivå 3: Viktighetene av at staten utvikler en forståelse av at kommunene også kan innta rollen som miljøpolitisk aktør, og at staten legger til rette for å utvikle kommunenes rolle som miljøpolitisk aktør bl.a. gjennom et stimuleringsprogram for at foregangskommuner kan inngå i internasjonale kommunenettverk innen miljø og utvikling.