Sluttrapport frå prosjektet "Sivil beredskap og klimatilpassing - CIVILCLIM"

Rapport
Id:
2011-7

Rapporten gir ein oversikt over funn og hovudkonklusjonar frå NORKLIMA-prosjektet Civil Protection and Climate Vulnerability (CIVILCLIM), i tillegg til ein fullstendig oversikt over publiserings- og formidlingsarbeid som har funne stad i prosjektet.