Sluttrapport frå prosjektet "Samhandling for grønt skifte"

Rapport
Id:
September 2019

Sluttrapporten frå prosjektet "Samhandling for grønt skifte" presenterer ein modell for utarbeiding av eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag på regionalt nivå til støtte for arbeidet med klimaomstilling i kommunane, og vidare ein modell for samhandling mellom regionalt og lokalt forvaltningsnivå i å leggje til rette for eit slikt arbeid. Rapporten presenterer og erfaringane frå dei regionale og lokale aktørane i Sogn og Fjordane i å utforma og ta i bruk desse modellane.